USD’nin Elektrik Fiyatına Etkisi

Enerjide dışa bağımlılık günümüzün ciddi sorunlarından biridir. Başta doğalgaz olmak üzere yakıt bazlı elektrik santrallerinin maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda yenilenebilir enerjinin Türkiye için önemi daha da iyi anlaşılmaktadır. Yakıt maliyetinden

Continue reading