Category: Enerji

USD’nin Elektrik Fiyatına Etkisi

Enerjide dışa bağımlılık günümüzün ciddi sorunlarından biridir. Başta doğalgaz olmak üzere yakıt bazlı elektrik santrallerinin maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda yenilenebilir enerjinin Türkiye için önemi daha da iyi anlaşılmaktadır. Yakıt maliyetinden

Continue reading

Helios’un Gücü

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de herkes daha da güçlenmenin yollarını arıyor. Savaşlarda dahi en az bir taraf daha fazla güç sahibi olmak için eylemde bulunur. En büyük güç ise enerji.

Continue reading